Sdělení o nástupu cizince, držitele pracovního oprávnění, do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení

V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu bylo přistoupeno k plné digitalizaci infomační povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle § 87 zákona o zaměstnanosti.

Od 1. července 2024 je plnění infomační povinnosti, tj. zasílání informačních karet a sdělení, možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

  • Vyplněním webového formuláře
  • Zasláním XML souboru (např. vytvořeného pomocí XML editoru MPSV) do datové schránky Úřadu práce ČR (2akmgv5)
  • Přímou integrací Vašeho informačního systému s rozhraním MPSV

Bližší informace o způsobech plnění informační povinnosti, včetně odpovědí na nejčastější dotazy a kontaktů na linky podpory, naleznete na webu Digitalizace informačních karet (mpsv.cz).

Staré způsoby hlášení (papírové formuláře, on-line formuláře, hlášení emailem atd.) již od 1.7.2024 není v žádném případě možné využívat. Pokud na MPSV nebo Úřad práce ČR podáte informační kartu nebo sdělení jiným než výše uvedeným způsobem, Vaše informační povinnost nebude splněna.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.