Informace zaměstnavatele o nástupu nebo ukončení zaměstnání cizího státního příslušníka, který nepotřebuje pracovní oprávnění

1. Životní událost

Jsem zaměstnavatel a zaměstnávám cizince.

2. Způsoby podání

V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu bylo přistoupeno k plné digitalizaci infomační povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle § 87 zákona o zaměstnanosti.

Od 1. července 2024 je plnění infomační povinnosti, tj. zasílání informačních karet a sdělení, možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

  • Vyplněním webového formuláře
  • Zasláním XML souboru (např. vytvořeného pomocí XML editoru MPSV) do datové schránky Úřadu práce ČR (2akmgv5)
  • Přímou integrací Vašeho informačního systému s rozhraním MPSV

Bližší informace o způsobech plnění informační povinnosti, včetně odpovědí na nejčastější dotazy a kontaktů na linky podpory, naleznete na webu Digitalizace informačních karet (mpsv.cz).

Staré způsoby hlášení (papírové formuláře, on-line formuláře, hlášení emailem atd.) již od 1.7.2024 není v žádném případě možné využívat. Pokud na MPSV nebo Úřad práce ČR podáte informační kartu nebo sdělení jiným než výše uvedeným způsobem, Vaše informační povinnost nebude splněna.

3. Obecné informace

Zaměstnavatel je povinen plnit informační povinnost vůči Úřadu práce ČR a oznamovat nástup, ukončení zaměstnání, vyslání nebo vnitropodnikového převedení a další skutečnosti. Bližší informace o informační povinnosti jsou k dispozici na Postup zaměstnavatele (mpsv.cz)