Informace zaměstnavatele o nástupu nebo ukončení zaměstnání cizího státního příslušníka, který nepotřebuje pracovní oprávnění

1. Životní událost

Jsem zaměstnavatel a zaměstnávám cizince.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Zaměstnavatel je povinen nejpozději v den nástupu cizích státních příslušníků, kteří nastoupili do zaměstnání nebo k výkonu práce na území ČR, písemně informovat o této skutečnosti ÚP příslušný podle místa výkonu práce.

Při ukončení zaměstnání je zaměstnavatel tuto skutečnost oznámit příslušnému ÚP nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání.