Poskytnutí a potvrzení informací (EU)

1. Životní událost

Péče o dítě v případě, kdy je občan ČR či jeho rodinný příslušník ekonomicky aktivní v jiném členském státě EU, nebo tam má bydliště, a v případech, kdy občan EU je ekonomicky aktivní či má bydliště v ČR.

2. Způsoby podání

Pro podání formulářů existují následující možnosti doručení:

  • na přenosném technickém nosiči
  • vytištěním formuláře a podáním na příslušnou podatelnu
Doručení na přenosném technickém nosiči

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) jsou externí pevné disky (HD), smart zařízení (telefon, tablet apod.), USB flash disky, CD, DVD a BRD disky, paměťové karty, pásková media a jiné typy paměťových médií, na kterých lze přenášet a uchovávat data. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Podání v elektronické formě lze také předat v pracovní době (viz Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky) přímo na podatelnu příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.

Podání formuláře v papírové podobě na příslušnou podatelnu

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

3. Obecné informace

Pro určení toho, který členský stát je příslušný pro výplatu rodinných dávek je třeba ověřit některé informace (ekonomickou aktivitu, bydliště, složení rodiny atd.).

4. Vznik nároku

Nárok na rodinné dávky vzniká v případě, kdy je ČR určena jako stát příslušný.