Informace o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy nebo vnitropodnikového převedení zaměstnance u občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění

Upozornění

Informace uvedené v oblasti „zahraniční zaměstnanost“ nemusejí být aktuální.
Vyvěšení aktualizovaných informací, které budou zahrnovat změny v oblasti zahraniční zaměstnanosti, právě připravujeme.

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.