Českou republiku čeká reforma pracovní migrace, s její přípravou pomohou výstupy projektu MPSV

Českou republiku čeká reforma pracovní migrace, s její přípravou pomohou výstupy projektu MPSV

21. 9. 2022

Tuzemský trh práce se dlouhodobě potýká s převisem poptávky po pracovní síle. Prognózy dalšího vývoje naznačují, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu. Projekt MPSV, na němž resort spolupracoval s OECD a podpořila jej Evropská komise, přinesl řadu doporučení, která budou součástí návrhu reformy pracovní migrace.  Jejím cílem je zavést flexibilní systém výběru a získávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí a zrychlení náboru pracovníků v nedostatkových profesích. Vládě by reforma měla být předložena v polovině příštího roku.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě

Menu