2015/65496-311 Ve věci poskytnutí materiálu Koncepce sociálního bydlení České republiky pro jednání Vlády ČR dne 12. 10. 2015 včetně jeho schváleného znění

Ve věci poskytnutí materiálu Koncepce sociálního bydlení České republiky pro jednání Vlády ČR dne 12. 10. 2015 včetně jeho schváleného znění

2015/65496-311

Menu