2012/83296-102 Poskytnutí kopie smlouvy uzavřené ve věci zajištění výplaty sociálních dávek formou sKaret mezi MPSV a Českou spořitelnou, a.s.

Poskytnutí kopie smlouvy uzavřené ve věci zajištění výplaty sociálních dávek formou sKaret mezi MPSV a Českou spořitelnou, a.s.

2012/83296-102

Menu