2011/81505-104 – Informace o neoprávněném čerpání dávek

– Informace o neoprávněném čerpání dávek

2011/81505-104

Dotaz:

(ze dne 18. 10. 2011)

Dobrý den,
jsem doktorandská studentka antropologie (FHS UK) a provádím výzkum na disertační práci. Již jsem s Vámi minulý týden hovořila po telefonu a tak se obracím znovu na Vás. Zabývám se transformací sociálního systému (zejména dávek hmotné nouze) a sháním dokumenty (výzkumné zprávy, statistické údaje apod.), které se tématu týkají. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím bych Vás chtěla požádat o poskytnutí statistických podkladů, případných výzkumných zpráv, které si MPSV vede ohledně "neoprávněného vyplácení dávek" či "zneužívání" dávek. Skutečnost, že takovými informacemi disponujete, jsem se dozvěděla prostřednictvím článku, který redaktor serveru aktualne.cz pan Petr Kučera napsal na základě Vámi poskytnutých informací. Předem děkuji za spolupráci!

Odpověď oddělení tiskového:

Vážená paní,
na základě Vaší žádosti ze dne 18. 10. 2011 uplatněné dle zákona o svobodném přístupu k informacím Vám níže zasílám statistické údaje za roky 2009 a 2010. Informaci k jednotlivým typům dávek najdete v přiloženém souboru.

Případné další podrobnosti můžete získat na Úřadu práce ČR. V této záležitosti můžete kontaktovat náměstka generálního ředitele ÚP ČR Mgr. Martina Žárského (e-mail: martin.zarsky@uradprace.cz).

S pozdravem

 • Počet kontrol, které byly uskutečněny v oblasti státní sociální podpory v roce 2009 a 2010:
  V rámci předběžných a průběžných finančních kontrol bylo zkontrolováno 100% podaných žádostí.

  Na úseku vnějších kontrol bylo uskutečněno úřady práce:
  V roce 2009: 3686 kontrol
  V roce 2010: 3686 kontrol
 • Počet sankcí udělených úřady práce v roce 2009 a 2010 a jejich výše:
  Počet sankcí v roce 2009: 32 340     Celková výše: 138 797 152,--
  Počet sankcí v roce 2010: 33 563     Celková výše: 148 144 586,--

  Z toho: na pokuty za nepravdivá tvrzení:
  Počet pokut v roce 2009: 3628     Celková výše: 5 550 526,--
  Počet pokut v roce 2010: 3820     Celková výše: 4 377 594,--

  Z toho neoprávněně čerpané dávky, které ÚP vymáhaly k vrácení:
  Počet sankcí v roce 2009: 28 399     Celková výše: 133 246 626,--
  Počet sankcí v roce 2010: 29 413     Celková výše: 143 766 992,--
 • V roce 2010 byly nejčastěji zneužívány následující dávky:
  Rodičovský příspěvek
  Příspěvek na bydlení
Menu