Studie

 

Zpráva o rodině 2020

Analýza příčin a procesů vedoucích k rozdílům v odměňování žen a mužů

Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů – Poziční zpráva sociálních partnerů

Flexibilní formy práce – sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích

Neúplné rodiny

Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči

Rekonstituované rodiny

Rodiny se třemi a více dětmi

Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR - pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů

Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti – Výzkum veřejného mínění

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR - hloubková analýza statistik a mezinárodní srovnání

Zpráva o rodině 2017

Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku (3.32MB)

Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou

Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče o děti v ČR (1.51MB)

Finanční situace rodin s dětmi v České republice (1.07MB)

Sociodemografická analýza neúplných rodin s nezletilými dětmi v ČR (1.31MB)

Současná a připravovaná opatření Rodinné politiky v zemích Střední Evropy (1.35MB)

Poslední aktualizace: 18. 8. 2020