Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené - OPZ

Jedná se o přílohu k Žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa.