Podání žádosti o povolení k zaměstnání nebo jeho prodloužení

1. Životní událost

Jsem cizinec a chci pracovat na území České republiky.

2. Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují následující možnosti doručení:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek
  • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Odeslání datovou schránkou

Všechny formuláře je také možné odeslat na úřad pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb. a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

V tomto případě tedy formulář vyplníte, stáhnete si na lokální uložiště a po jeho vyplnění odešlete formou přílohy prostřednictvím Vaší datové schránky na příslušnou adres, kterou najdete na stránce: Kontaktní informace.

Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Formuláře je také možno zaslat prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je formulář přiložen jako příloha. Při zaslání formuláře e-mailem  není povinnost potvrzovat formulář elektronickým podpisem. Formuláře zasílané e-mailem je nutné adresovat na adresu příslušného úřadu práce, nikoli na konkrétního zaměstnance Úřadu práce ČR.

Podání formuláře v listinné podobě na příslušnou pracoviště Úřadu práce ČR

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění (takto vyplněný formulář je možné také zaslat doporučeně poštou).

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na stránce: Kontakty

3. Obecné informace

Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení povolení k zaměstnání podle § 94 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.