Přídavek na dítě

1. Životní událost

Mám/jsem nezaopatřené dítě a mám nízký příjem.

2. Způsoby podání

Chystáte se podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Pro přihlášení si vyberte hned z několika nástrojů Identity občana jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Přes Jendu můžete také hlásit změny a dokládat čtvrtletní příjmy.

3. Obecné informace

Přídavek na dítě je základní příjmově testovanou dávkou nezaopatřeného dítěte žijícího v rodině s nižším příjmem.

Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte a ve dvou výměrách podle druhu příjmů doložených rodinou.

Obecné informace k dávkám státní sociální podpory: https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-2

4. Vznik nároku

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný (čistý) příjem v rodině je nižší než 3,4násobek životního minima rodiny.

Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem

  1. ze závislé činnosti alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,
  2. ze samostatné činnosti,
  3. z dávek nemocenského pojištění,
  4. z dávek důchodového pojištění,
  5. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
  6. z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
  7. z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,

náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.

Výše přídavku na dítě za kalendářní měsíc:

Věk nezaopatřeného dítěte

Základní výměra přídavku na dítě

Zvýšená výměra přídavku na dítě

0 – 6 let 830 1330
6 – 15 let 970 1470
15 – 26 let 1080 1580

5. Další podmínky nároku

O přídavek na dítě se podává jedna žádost a následně se každé čtvrtletí dokládají pouze rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Pokud jsou rodiče nezletilého nezaopatřeného dítěte rozvedeni, posuzuje se dítě s rodičem, se kterým společně žije. Bylo-li rodičům po rozvodu svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů, posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů.

Zletilé nezaopatřené dítě se posuzuje s rodiči v případě, že rodiče a dítě jsou hlášeni k trvalému pobytu v témže bytě. Pokud není splněna tato podmínka, posuzuje se zletilé nezaopatřené dítě samostatně.

Je-li nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, posuzuje se toto dítě samostatně.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.