OZNÁMENÍ O VYSLÁNÍ PRACOVNÍKA (VČETNĚ ODŮVODNĚNÉHO PRODLOUŽENÍ) /NOTIFICATION OF POSTING WORKER (INCLUDING MOTIVATED EXTENSION)

Zahraniční zaměstnavatel – vysílající subjekt je povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR o vyslání pracovníka podle směrnice 96/71/ES. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být vyslání vykonáváno.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

 

Formuláře PDF můžete vytisknout a vyplnit perem nebo strojem, formuláře DOC a XLS můžete vyplnit na počítači a vytisknout.