Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění do zaměstnání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Zaměstnavatel je povinen o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce na území ČR písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP. Místní příslušnost krajské pobočky ÚP https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno.

Pro elektronické podání formuláře je možné doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny. Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

UPOZORNĚNÍ:

V rámci zlepšování služeb a modernizace úřadu bylo přistoupeno k plné digitalizaci infomační povinnosti/sdělení. Nový systém je pro zaměstnavatele k dispozici již nyní na stránce Digitalizace informačních karet (mpsv.cz).

Od 1. července 2024 bude zasílání těchto informací možné výhradně jedním z těchto tří digitálních kanálů:

  • Vyplněním formuláře na webu ÚP ČR
  • Zasláním XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR
  • Přímou integrací Vašeho informačního systému s rozhraním MPSV ČR.

Do 30. června 2024 budou fungovat souběžně jak stávající, tak nový systém.

Po tomto datu již nebude možné možno používat stávající On-line formulář nebo formulář pro tisk (viz. vpravo na této stránce).

On-line formulář

Prázdný formulář pro tisk