Důležitá sdělení

 • Oslavy 25. výročí Úmluvy o právech dítěte

  ilustrační fotoDne 20. listopadu 1989 byla Valným shromážděním OSN přijatá Úmluva o právech dětí. V letošním roce si tedy připomínáme 25. výročí ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE. U příležitosti oslavy výročí pořádá MPSV 4. listopadu 2014 mezinárodní konferenci pod záštitou ministryně práce Michaely Marksové, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Konference se koná v prostorách Emauzského opatství na Praze 2. Součástí oslav bude i konference pod názvem „Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí – praxe participačních práv a kyberšikana“, která se bude konat ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově 14 v Brně. Konferenci pořádá MPSV ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).

Novinky

Plánované události

 • 44. týden

 • Pondělí, 27. října

  10:00 Jednání vlády, (Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR)
 • Čtvrtek, 30. října

  11:00 Jednání Poslanecké sněmovny PČR (Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, Sněmovní 4)

  9:30 Seminář Alzheimerova choroba – nemoc 21. století (Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku, Poslanecká sněmovna, Malostranské náměstí 7/19)

  13:30 Seminář Parkinson, nemoc produktivního věku (Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku, Poslanecká sněmovna, Malostranské náměstí 7/19)
 • Pátek, 31. října

  9:00 Jednání Poslanecké sněmovny PČR (Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, Sněmovní 4)

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 31.10. 2014 v 15:48.