Důležitá sdělení

  • Jednorázový příspěvek důchodci bude vyplacen v únoru

    ilustrační fotoV únoru 2016 bude spolu s důchodem vyplacen také jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč. Ten náleží všem, kteří mají nárok na výplatu jakéhokoliv druhu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud byl tento důchod přiznán ode dne spadajícího do období před rokem 2016.

Novinky

Plánované události

  • Úterý, 9. února

    09:00 - 15:00 Dialogem k aktivnímu občanství seniorů (Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku, Kounicova 8, Brno)

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 10.2. 2016 v 20:50.