Zpráva odboru sociálních služeb o setkání zástupců MPSV s organizací MDAC

Dne 4. srpna 2004 se na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnilo setkání iniciované organizací MDAC, tematicky zaměřené na klecová lůžka a související s článkem vyšlým v Sunday Times o situaci v ÚSP Ráby.

Organizace MDAC - Mental Disability Advocasy center - byla na jednání reprezentována výkonnou ředitelkou paní Dianou Beth Hoover a ředitelem pro otázky právní p. Oliverem Lewisem. MDAC je nezávislá organizace, sídlící v Budapešti, která si klade za cíl podporovat a ochraňovat lidská práva lidí s duševním onemocněním a lidí s mentálním handicapem ve střední a východní Evropě a střední Asii. Setkání se zúčastnili také zástupci Českého helsinského výboru (seznam účastníků setkání je připojen ke zprávě).

Odbor sociálních služeb - oddělní koncepce sociálních služeb se zmíněnou problematikou zabývá od září 2003  především na podnět zprávy CPT o stavu lidských práv v České republice. Problematikou užívání omezovacích prostředků, mezi které klecová lůžka s mříží či sítí patří, se zabýváme systémově, neboť vytrhnout užívání klecových lůžek z kontextu, je nebezpečné. Především je nebezpečné požadovat okamžitý zákaz užívání klecových lůžek v zařízeních sociální péče a neposkytnout personálu zařízení jiné varianty řešení situací, kdy klient ohrožuje svým chováním sebe, personál nebo jiné klienty. Situace uživatelů sociálních služeb by se tak vůbec nezlepšila, nýbrž by mohli být vystaveni riziku užití jiných restriktivních opatření, které sice nejsou předmětem aktuálního úkolu či zaměření MDAC, ale nejsou o nic humánnější než klecová lůžka. V zařízeních sociálních služeb by omezovací prostředky být totiž vůbec používány neměly, nicméně v případě ohrožení života či zdraví klienta nebo jiné osoby zkrátka být použity musí. A to za dodržení striktních pravidel indikace, evidence a kontroly.

Odborní pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí si vzali za cíl skutečné řešení problémů, kterých je užívání omezovacích prostředků pouhým důsledkem. Tj. rezidenční zařízení sociální péče s vysokou kapacitou, skladba klientů, která si vyžaduje vysoké nároky na odbornost a počet personálu, který však není dostatečný, zastaralé technické vybavení v zařízeních sociální péče a v neposlední řadě absence vzdělávání personálu v technikách omezení a zvládání agrese, které nejsou v rozporu s lidskými právy. Fyzické omezení (speciální úchopy) není zneužitelné ani pro prevenci ani pro řešení nedostatečného personálního vybavení a je použito právě jen na dobu afektivního záchvatu klienta.

Organizace MDAC však v současné době sleduje jediný cíl a tím je eliminace klecových lůžek. Co bude v takovém případě s klienty v afektu v zařízeních, které není personálně dostatečně vybaveno tak, jak je tomu v některých ekonomicky vyspělejších demokraciích, ji nezajímá. Kompetence takového postupu je na zvážení a pro lidi, kteří se skutečně snaží řešit situaci kompetentně a problematice rozumí, je tento přístup smutný, tím spíš, jaké poslání si MDAC dává za cíl. Vytrhnout z kontextu jeden z druhů omezovacích prostředků , zakázat jej a vystavit riziku užití jiné restrikce jednoznačně není obrana práv lidí, kteří se bránit nedokážou, nýbrž pouhým splněním zadání, ovšem na úkor situace uživatelů sociálních služeb.

V zemích Evropské unie existují různé tradice a přístupy v problematice užívání omezovacích prostředků, často jsou zmiňovány v této souvislosti kurty, svěrací kazajky, izolující vypolstrované samotky, a v neposlední řadě omezení prostřednictvím farmak. Které z výše zmíněných prostředků jsou humánnější, je otázkou pro odborníky a je předmětem široké diskuse. V České republice je tradičně dávána přednost mechanickým restrikcím, v jiné zemi chemickým.

Domníváme se, že lidé, kteří brání práva lidí v oslabení, by měli mít alespoň základní povědomí o situaci v zemi a měli by být kvalitně vzdělání v oblasti, kterou se zabývají. Jinak věci uškodí, aniž by jistě chtěli a možná, aniž by byli schopni pochopit. Kompetence mezinárodních nevládních organizací je zřejmě různá a není zaručena avízovaným posláním, nýbrž kompetentností představitelů.

Seznam účastníků setkání:
  • MDAC - Diana Hoover - výkonná ředitelka, Oliver Lewis - vedoucí právního oddělení, Janos Fialka - MDAC Bratislava, Daniela Tamášová - tlumočnice
  • Český helsinský výbor - Jana Chržová, Helena Kunstová, Petr Smolík, Robert Kaňka
  • MPSV - Ludmila Müllerová - náměstkyně ministra, Eva Pogodová, Ivana Janišová - oddělení koncepce sociálních služeb, Dagmar Ratajová, Roman Kidles - odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce