Zákon č. 129/2006 Sb. ze dne 14. března 2006,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.I

Zákon č. 245/2000 Sb. , o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. , se mění takto:

  1. V § 4 odst. 1 se za slova "12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)," vkládají slova "7. duben - Den vzdělanosti,".
  2. V § 4 odst. 1 se za slova "5. květen - Květnové povstání českého lidu," vkládají slova "15. květen - Den rodin, 10. červen - Vyhlazení obce Lidice,".

Čl.II

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.