Zpravodaje o sociálním bydlení

V rámci projektu Podpora sociálního bydlení jsou připravovány zpravodaje, které se věnují problematice sociálního bydlení v České republice. V těchto zpravodajích se objevují informace o vývoji legislativy v této oblasti, stejně jako o důležitých analýzách, publikacích a projektech zabývajících se touto komplexní problematikou. Najdete v nich také další zajímavosti o sociálním bydlení, zejména z oblasti sociální práce.

Pokud si přejete být zařazeni mezi příjemce zpravodaje o sociálním bydlení, napište prosím email na adresu martin.hrabal@mpsv.cz. Na tuto adresu se také neváhejte obracet s případnými dotazy či náměty k obsahu těchto zpravodajů.