Zpravodaj sociální práce

Publikace Zpravodaj sociální práce (dále jen „Zpravodaj“) má formu odborného časopisu o rozsahu cca 40 normostran. Obsahem Zpravodaje jsou aktuální témata z oblasti výkonu sociální práce v obcích – příklady dobré praxe, aktuální informace, interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce, metodická doporučení a další témata, která jsou v rámci projektu identifikována. Za dobu realizace projektu bude vydáno celkem 7 vydání Zpravodaje.

Distribuce

Zpravodaj je distribuován dle následujícího rozdělovníku:

  • V rámci MPSV 430 ks,
  • Krajské pobočky Úřadu práce ČR a Generální ředitelství Úřadu práce ČR celkem 750 ks,
  • Krajské úřady a MHMP celkem 700 ks,
  • Obce s rozšířenou působností celkem 4 120 ks
  • Vybrané školy celkem 100 ks.

V elektronické verzi budou všechny vydání publikace Zpravodaj sociální práce dostupné na webu MPSV.

Zástupce obcí a nadřízené sociálních pracovníků žádáme o postupování Zpravodaje i na úroveň sociálních pracovníků. Děkujeme.

1. První vydání Zpravodaje

Téma: představení projektu MPSV a zapojených obcí a jejich projektů

První vydání představuje systémový projekt MPSV, jeho klíčové aktivity a plánované výstupy. Dále představuje i jednotlivé obce, které jsou do projektu zapojeny, jejich projektové cíle a aktuální situaci ve správním území obce v kontextu sociální práce, tedy témata, kterými se sociální pracovníci nejčastěji zabývají a jak by jim v jejich práci měl pomoci projekt. Dále nabízí odborné články pracovníků MPSV ke Katalogu prací či standardizovanému záznamu sociálního pracovníka.

2. Druhé vydání Zpravodaje

Téma: „Příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR“

Druhé vydání publikace Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z diskuse z workshopu realizovaného v Praze dne 15. 6. 2017 na téma dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR. Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci veřejné správy z celé ČR. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Odpolední část absolvovali účastníci rozdělení do pěti skupin, v rámci kterých řešili dílčí, předem stanovená téma ve vztahu k tématu workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV, odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Druhé vydání publikace Zpravodaj sociální práce obsahuje příspěvky, výstupy a zajímavé podněty z celého dne.

3. Třetí vydání Zpravodaje

Téma: „Sociální šetření“

Třetí vydání publikace Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z diskuse z workshopu realizovaného v Olomouci dne 2. 10. 2017 na téma „Sociální šetření“. Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci veřejné správy z celé ČR. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR a Krajského úřadu Pardubického kraje. Odpolední část absolvovali účastníci rozdělení do pěti skupin, v rámci kterých řešili dílčí témata workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV, odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Zpravodaj sociální práce obsahuje příspěvky, výstupy a zajímavé podněty z celého dne.

4. Čtvrté vydání Zpravodaje

Téma: „Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrovnictví“

Čtvrté vydání publikace Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z workshopu realizovaného na téma „Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrovnictví“ v Hradci Králové dne 1. 2. 2018. Workshopu se zúčastnili pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních a krajských úřadů a další pracovníci působící na obecních úřadech. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Mgr. Henriety Valkové, vedoucí sociálních věcí městské části Bratislava-Ružinov. V rámci dopolední části rovněž přispěla Mgr. Barbora Rittichová se svým příspěvkem týkajícího se svéprávnosti a opatrovnictví. Příspěvek byl rovněž publikován v odborném časopise Listy sociální práce č.16/2018 s názvem článku Aktuální otázky svéprávnosti a opatrovnictví. Článek naleznete v odkaze níže. Odpolední část absolvovali účastníci rozděleni do pěti skupin, v rámci kterých diskutovali k předem definovaným otázkám ve vztahu k tématu workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV. Odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Čtvrté vydání publikace Zpravodaj sociální práce obsahuje příspěvky, výstupy a zajímavé podněty z celého dne.

 

5. Páté vydání Zpravodaje

Termín vydání: květen 2019

Téma: „Dokumentace sociálního pracovníka“

Páté vydání publikace Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z workshopu realizovaného na téma „Dokumentace sociálního pracovníka“ v Olomouci dne 2. 10. 2018. Workshopu se zúčastnili pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních a krajských úřadů a další pracovníci působící na obecních úřadech. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí. Odpolední část absolvovali účastníci rozděleni do pěti skupin, v rámci kterých diskutovali k předem definovaným otázkám ve vztahu k tématu workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV. Odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Páté vydání publikace Zpravodaj sociální práce obsahuje příspěvky, výstupy a zajímavé podněty z celého dne.

6. Šesté vydání Zpravodaje

Předpokládaný termín vydání: červenec 2019

Téma: „Dokumentace sociálního pracovníka“

Šesté vydání publikace Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z workshopu realizovaného na téma „Dokumentace sociálního pracovníka“ v Olomouci dne 2. 10. 2018. Workshopu se zúčastnili pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních a krajských úřadů a další pracovníci působící na obecních úřadech. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí. Odpolední část absolvovali účastníci rozděleni do pěti skupin, v rámci kterých diskutovali k předem definovaným otázkám ve vztahu k tématu workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV. Odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Šesté vydání publikace Zpravodaj sociální práce obsahuje příspěvky, výstupy a zajímavé podněty z celého dne.

7. Sedmé vydání Zpravodaje

Předpokládaný termín vydání: ve čtvrtém čtvrtletí 2019

Téma: „Výkon činností sociální práce v rámci multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce sociálního pracovníka obecního úřadu“

Sedmé vydání publikace Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z workshopu realizovaného na téma „Výkon činností sociální práce v rámci multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce sociálního pracovníka obecního úřadu“ v Hradci králové dne 7. 2. 2019. Workshopu se zúčastnili pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních a krajských úřadů a další pracovníci působící na obecních úřadech. Dopolední program workshopu obsahoval prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Chrudim. Odpolední část absolvovali účastníci rozděleni do pěti skupin, každá skupina diskutovala na odlišné téma ve vztahu ke stěžejnímu tématu workshopu. V každé z pracovních skupin prezentovali svoje příspěvky zástupci obcí spolupracujících s projektem MPSV. Odborná diskuse byla facilitována a výstupy zaznamenány. Sedmé vydání publikace Zpravodaj sociální práce bude obsahovat příspěvky, výstupy a zajímavé podněty z celého dne.

 

Poslední aktualizace: 2. 1. 2023