Novinky v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zavedené zákonem č. 281/2023 Sb. Změny účinné k 1. lednu 2024

  • Právo na dovolenou bude vznikat zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr automaticky ze zákona, a to v podstatě za stejných podmínek jako je tomu u zaměstnanců v pracovním poměru.
  • Vznik dovolené za daný kalendářní rok je vždy podmíněn splněním 2 podmínek:
    • zaměstnancův pracovněprávní vztah založený dohodou v daném kalendářním roce nepřetržitě trval k témuž zaměstnavateli po dobu alespoň 4 týdnů, tj. 28 kalendářních dní,
    • zaměstnanec v tomto pracovněprávním vztahu v daném kalendářním roce odpracoval pro účely dovolené alespoň 4násobek TPD, tj. 80 hodin (vč. náhradních dob).

Poslední aktualizace: 4. 10. 2023