Zelená kniha o stárnutí

Dokument Zelená kniha o stárnutí vydala na konci ledna 2021 Evropská Komise. Cílem této knihy je vyvolat veřejnou diskuzi v rámci členských států EU týkající se výzev a překážek, které s sebou nese stárnutí společnosti. Příspěvek může každý zaslat na adresu uvedenou v dokumentu. Diskuze bude trvat 12 týdnů. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo souhrnný podklad ve spolupráci s vybranými rezorty, který bude zaslán do diskuze za ČR. Na základě analýzy došlých příspěvků by měla být navržena opatření a aktivity ze strany EU s cílem podpory aktivního a zdravého stárnutí, zaměstnanosti osob 55+, zajištění důstojné stáří a uspokojení rostoucích potřeb stárnoucí populace.