Závěrečné hodnocení veřejných výzkumných institucí, realizované v roce 2023

Výsledky závěrečného hodnocení veřejných výzkumných institucí, realizované v roce 2023

Zveřejnění informace o výsledcích závěrečného hodnocení veřejných výzkumných institucí zřízených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Závěrečné hodnocení za období 2018-2022, provedené v roce 2023 je výsledkem ex-post zhodnocení plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace pro roky 2018-2022 a ex-ante zhodnocení nové Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace pro roky 2023-2027 Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v příloze Souhrnná zpráva ze závěrečného hodnocení 2018-2022.

Přílohy: