Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů sociálních služeb a vzdělávacích subjektů

Dotazníkové šetření projektu se primárně zaměřuje na dosavadní zkušenosti a znalosti pracovníků z oblasti dalšího vzdělávání, na pracovní nároky povolání pracovníka v sociálních službách, na průběh vzdělávacího procesu nebo na přání týkající se podoby vzdělávání v budoucnu. Dotazník obsahoval dotazy také na subjektivní vnímání vzdělávacích potřeb, společenské postavení pracovníků v sociálních službách.

Poslední aktualizace: 6. 2. 2020