Zasedání Dotační komise v souvislosti se 3. kolem dotačního řízení

Jednání Dotační komise MPSV pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb bylo místopředsedou Dotační komise stanoveno na 1. září 2010.

V rámci svého jednání Dotační komise navrhne výši dotace pro organizace, které o dotaci na poskytované služby zažádaly v rámci 3. kola dotačního řízení. O návrzích Dotační komise následně rozhodne pan ministr.

Výsledky jednání Dotační komise budou zveřejněny ihned po rozhodnutí pana ministra na stránkách MPSV (Výsledky dotačního řízení pro rok 2010 (mpsv.cz)).

Žadatelé budou o výsledku dotačního řízení zároveň vyrozuměni formou informativního dopisu ředitele odboru sociálních služeb a sociálního začleňování.

Poslední aktualizace: 20. 12. 2023