Zasedání Dotační komise v souvislosti se 3. kolem dotačního řízení

Jednání Dotační komise MPSV pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb bylo místopředsedou Dotační komise stanoveno na 1. září 2010.

V rámci svého jednání Dotační komise navrhne výši dotace pro organizace, které o dotaci na poskytované služby zažádaly v rámci 3. kola dotačního řízení. O návrzích Dotační komise následně rozhodne pan ministr.

Výsledky jednání Dotační komise budou zveřejněny ihned po rozhodnutí pana ministra na stránkách MPSV (http://www.mpsv.cz/cs/8135).

Žadatelé budou o výsledku dotačního řízení zároveň vyrozuměni formou informativního dopisu ředitele odboru sociálních služeb a sociálního začleňování.