Zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

Hlavním tématem jednání byla důchodová reforma, další aktuality resortu práce a sociálních věcí, také zazněla informace o nové příručce Veřejného ochránce práv-Jak psát srozumitelné úřední texty, jedná se o příručku srozumitelného psaní pro úředníky, která je dostupná na www.ochrance.cz.