Zaměstnávání v ostatních státech světa

Zaměstnávání českých občanů v tzv. třetích státech lze realizovat v souladu s platnými právními předpisy příslušného státu, pokud Česká republika nemá s příslušným státem uzavřenou dohodu.

Platné bilaterální dohody

Nový Zéland

Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu vstoupila v platnost 1. září 2005. ( Sbírka mezinárodních smluv č. 93/2005 Sb.m.s. (1.09MB)) Dohodu mohou využít jak občané Nového Zélandu na území ČR, tak občané ČR na území Nového Zélandu.

Aktuální informace o teritoriu jsou uvedeny na stránkách
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/australie_a_oceanie/novy_zeland/index.html.

Kanada

Dohoda o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Českou republikou a Kanadou vstoupila v platnost 1. října 2007. ( Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2007 Sb.m.s. (87.23kB)). Dohodu mohou využít jak občané Kanady na území ČR, tak občané ČR na území Kanady.

Aktuální informace o teritoriu jsou uvedeny na stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/kanada/index.html.

Korejská republika

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené vstoupila v platnost 1. června 2012 ( Sbírka mezinárodních smluv č. 55/2012 Sb.m.s. (1,020.9kB)). Dohodu mohou využít jak občané Korejské republiky na území ČR, tak občané ČR na území Korejské republiky.

Aktuální informace o teritoriu jsou uvedeny na stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/korejska_republika/index.html.

Stát Izrael

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené vstoupila v platnost 19. září 2016 ( Sbírka mezinárodních smluv č. 45/2016 Sb.m.s. (982.19kB)). Dohodu mohou využít jak občané Státu Izrael na území ČR, tak občané ČR na území Státu Izrael.

Aktuální informace o teritoriu jsou uvedeny na stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/izrael/index.html.

Chilská republika

Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené vstoupila v platnost 1. listopadu 2016 ( Sbírka mezinárodních smluv č. 55/2016 Sb.m.s. (1.58MB)). Dohodu mohou využívat jak občané Chilské republiky na území ČR, tak občané ČR na území Chilské republiky.

Aktuální informace o teritoriu jsou uvedeny na stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/chile/index.html.

Japonsko

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené vstoupila v platnost 1. listopadu 2018 ( Sbírka mezinárodních smluv č. 43/2018 Sb.m.s. ), kterou mohou využít jak občané ČR na území Japonska, tak občané Japonska na území ČR.

Aktuální informace o teritoriu jsou uvedeny na internetové stránce https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/japonsko/index.html.

Uzavřená memoranda

Tchaj-pej

Memorandum mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří, Praha o programu pracovní dovolené pro mládež bylo podepsáno 8. prosince 2015. Program byl zahájen dne 18. dubna 2016 a může být využíván jak občany ČR na území Tchaj-wanu, tak občany Tchaj-wanu na území ČR.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.mzv.cz/taipei/cz/viza_a_konzularni_informace/zahajeni_programu_pracovni_dovolene_mezi.htm, https://www.boca.gov.tw.

Austrálie

Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o pilotním programu práce a dovolené pro mládež bylo podepsáno v Canberry dne 19. října 2017. Program byl zahájen dne 1. března 2018 a může být využíván jak občany ČR na území Austrálie, tak občany Austrálie na území ČR.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/working_holiday/informace_mzv_ustredi_o_zahajeni.html

Od 1.6.2012 je pro území České republiky u všech uvedených dohod stanoven
jednotný kód víza
D/VC/27/WH

Zaměstnávání mimo bilaterální dohody

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené zákony dané země. Ke sdělování aktuálních podmínek a informací ke vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Seznam zastupitelských úřadů cizích států na území ČR, včetně kontaktních údajů, naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Základní informace k cestování do cizích států naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí v kapitole Státy světa - informace na cesty. (Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily).