Zaměstnanci

HOMEWORKING

Je možné v karanténě pracovat z domova?

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“), obdobně se může dohodnout i při ošetřování dítěte.

V takovém případě platí, že zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda nebo plat, a nevzniká nárok na náhradu mzdy nebo platu podle § 192 zákoníku práce, resp. od 15. dne trvání karantény nepřísluší výplata nemocenského.

Takovou situaci výslovně upravuje § 16 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který stanoví, že „Pojištěnec (zaměstnanec) nemá nárok na výplatu nemocenského za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tato dávka náleží, práci.“. Opatření stanovená při karanténě musí být zaměstnancem striktně dodržena a výkon práce formou homeworkingu přichází v úvahu, jen souhlasí-li s tím obě strany pracovního poměru.


Základní doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění BOZP při práci z domova k dispozici  ZDE (57.18kB).

 

NÁHRADA MZDY A PRACOVNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI

MPSV připravilo Pracovněprávní desatero boje s koronavirem – srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření. Dokument naleznete ZDE (460.98kB).

MPSV vydalo aktualizovaný dokument Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, který informuje o postupu v případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v nařízené karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě. Naleznete jej ZDE

Press realease - Coronavirus and labour law context

Pressemitteilung - Das Coronavirus und arbeitsrechtliche Zusammenhänge

ПРЕС-РЕЛІЗ - Коронавірус і зв'язок з трудовими відносинами

ПРЕСС-РЕЛИЗ - Коронавирус и связь с трудовыми отношениями

 

PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍCI

Kompletní informace platné od 18. května 2020 pro přeshraniční pracovníci (tzv. pendlery) pracující na území České republiky, Německa, Polska, Rakouska nebo Slovenska naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra 

Doporučení pro pendlery, kteří ukončili práce v zahraniční. Co můžete udělat pro rychlejší získání dávky v nezaměstnanosti? Podrobné informace naleznete v tomto letáku (860.7kB)

 

ŽÁDOST O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Jak mohu podat žádost o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce pokud jsem v karanténě?
Lidé v karanténě mohou podávat žádosti o zprostředkování zaměstnání i jinak než osobně. Více informací naleznete ZDE

Jsem uchazeč o zaměstnání a jsem v karanténě, co mám dělat?
Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v karanténě, že je nahlíženo stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. Klienti musí doložit potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče bránící klientovi ve spolupráci při zprostředkování vhodného zaměstnání. Obdobně bude nahlíženo i na pečující o děti do 10 let v souvislosti s uzavřením škol.

S ohledem na mimořádnou situaci není nutné, aby dotyčný chodil na kontaktní pracoviště. Potvrzení za něj může na ÚP ČR odevzdat jiná osoba a je možné poslat jej i poštou nebo emailem. Více se dočtete ZDE

 

EVIDENCE NA ÚŘADU PRÁCE ČR PO UKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud fyzická osoba ukončí zaměstnání sama nebo s ní ukončí zaměstnání zaměstnavatel (např. skončení pracovního poměru dohodou, z organizačních důvodů, dohodou z organizačních důvodů) a chce se evidovat na Úřadu práce ČR (evidence uchazečů o zaměstnání), je třeba vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Žádost o zprostředkování zaměstnání naleznete ZDE. Žádost o podporu v nezaměstnanosti je k dispozici ZDE.

Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti nebo s některou z jejích částí, lze se obrátit na Call Centrum Úřadu práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na bezplatné lince  800 77 99 00.

Kdy se mám na Úřad práce ČR evidovat?
Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena dnem podání (doručení) žádosti o zprostředkování zaměstnání (s touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti) na Úřad práce ČR. Pokud bude žádost podána nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, je fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení pracovního poměru.

Kde a jak mohu žádosti odeslat?
Obě vyplněné žádosti se zasílají pracovišti Úřadu práce ČR v místě bydliště fyzické osoby prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky s elektronickým podpisem. Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivních formulářích žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to v dolní části formulářů. Pokud fyzická osoba nemá elektronický podpis, mohou být obě vyplněné žádosti zaslány emailem bez elektronického podpisu. V tomto případě je však třeba žádosti do 5 kalendářních dnů doplnit (písemně poštou nebo do schránky Úřadu práce ČR). Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.

Kontakty na pracoviště Úřadu práce ČR jsou k dispozici ZDE

Žádosti zasílejte vždy na pracoviště Úřadu práce ČR, nikoli na podatelnu MPSV.

A co bude dál?
Pokud bude třeba cokoli v žádostech upravit nebo doplnit, zaměstnanci Úřad práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či emailem.

Jak je to s podporou v nezaměstnanosti?
Aby mohla být podpora v nezaměstnanosti přiznána a poskytována, musí uchazeč o zaměstnání prokázat a doložit, že v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR získal dobu důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v délce nejméně 12 měsíců.

Pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti musí uchazeč o zaměstnání doložit potvrzení o zaměstnání, evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku a způsob ukončení zaměstnání. Uvedené skutečnosti může uchazeč o zaměstnání doložit také prostřednictvím formuláře Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (pracovněprávní vztah), který je k dispozici ZDE

Jestliže je vyplaceno odstupné, je potřeba Úřadu práce ČR doložit i tuto skutečnost. V těchto případech se používá formulář Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti, který vyplňuje a podepisuje zaměstnavatel. Formulář naleznete ZDE

Další informace k evidenci uchazečů o zaměstnání a k podpoře v nezaměstnanosti jsou ZDE

 

Poslední aktualizace: 11. 3. 2021