Zaměstnanci

HOMEWORKING

Je možné v karanténě pracovat z domova?

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“), obdobně se může dohodnout i při ošetřování dítěte.

V takovém případě platí, že náleží-li zaměstnanci za vykonanou práci mzda nebo plat, nenáleží mu za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů karantény výplata náhrady mzdy nebo platu podle § 192 zákoníku práce, popřípadě od 15. dne jejího trvání nepřísluší výplata nemocenského.

Takovou situaci výslovně upravuje § 16 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který stanoví, že „Pojištěnec (zaměstnanec) nemá nárok na výplatu nemocenského za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tato dávka náleží, práci.“. Opatření stanovená při karanténě musí být zaměstnancem striktně dodržena a výkon práce formou homeworkingu přichází v úvahu, jen souhlasí-li s tím obě strany pracovního poměru.

 

NÁHRADA MZDY A PRACOVNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI

MPSV připravilo Pracovněprávní desatero boje s koronavirem – srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření. Dokument naleznete ZDE.

MPSV vydalo aktualizovaný dokument Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, který informuje o postupu v případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v nařízené karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě. Naleznete jej ZDE

Press realease - Coronavirus and labour law context

Pressemitteilung - Das Coronavirus und arbeitsrechtliche Zusammenhänge

ПРЕС-РЕЛІЗ - Коронавірус і зв'язок з трудовими відносинами

ПРЕСС-РЕЛИЗ - Коронавирус и связь с трудовыми отношениями

 

PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍCI

Jedním z mimořádných opatření je také dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Jak se dotkne přeshraničních pracovníků a jak mají postupovat se dočtete na webu Ministerstva vnitra: ZDE

Vláda v pondělí 23. 3. 2020 rozhodla o úpravě podmínek pro osoby pravidelně zajíždějící za prací za hranice ČR - takzvané pendlery. Informací o omezeních pohybu osob přes hranice naleznete ZDE.

Od 26. března 2020 platí změna pravidel pro překračování hranic pro tzv. pendlery. Pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníky základních složek integrovaného záchranného systému platí výjimka. Výčet pracovních pozic, na které se výjimka vztahuje, naleznete v českém jazyce ZDE (368.03kB), německy ZDE  (371.83kB)

V případě tzv. pendlerů i nadále platí dosavadní podmínky, pokud jde o podávání žádostí o některou z nepojistných sociálních dávek, zprostředkování zaměstnání nebo podporu v nezaměstnanosti. Mimořádná opatření kvůli pandemii nemění použitelné právní předpisy, resp. státní pojištění. Podrobnější informace naleznete ZDE

Ministerstvo dopravy vydalo informaci o mimořádných opatřeních v mezinárodní dopravě, která platí od soboty 14. 3. 2020. Celá zpráva ZDE.

Odpovědi na nejčastější otázky v problematice zaměstnávání pracovníků EU/EHP a Švýcarska najdete ZDE.

Dokument "Koronavirus a odpovědi na nejčastější otázky v problematice zaměstnávání občanů třetích zemí" si můžete přečíst ZDE.

Německé spolkové ministerstvo práce, v souvislosti s epidemíí koronaviru informuje zaměstnance pracující v SRN o jejich právech a povinnostech v oblasti pracovního práva a BOZP, a to formou otázek a odpovědí.
Sdělení si můžete přečíst v anglickém jazyce  ZDE (135.38kB)  a přeložené do češtiny ZDE (414.54kB).

 

ŽÁDOST O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Jak mohu podat žádost o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce pokud jsem v karanténě?
Lidé v karanténě mohou podávat žádosti o zprostředkování zaměstnání i jinak než osobně. Více informací naleznete ZDE

Jsem uchazeč o zaměstnání a jsem v karanténě, co mám dělat?
Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v karanténě, že je nahlíženo stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. Klienti musí doložit potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče bránící klientovi ve spolupráci při zprostředkování vhodného zaměstnání. Obdobně bude nahlíženo i na pečující o děti do 10 let v souvislosti s uzavřením škol.

S ohledem na mimořádnou situaci není nutné, aby dotyčný chodil na kontaktní pracoviště. Potvrzení za něj může na ÚP ČR odevzdat jiná osoba a je možné poslat jej i poštou nebo emailem. Více se dočtete ZDE

 

EVIDENCE NA ÚŘADU PRÁCE ČR PO SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud fyzická osoba v souvislosti s aktuálními omezeními k zamezení šíření koronaviru skončí zaměstnání sama nebo s ní skončí zaměstnání zaměstnavatel (např. skončení pracovního poměru dohodou, z organizačních důvodů, dohodou z organizačních důvodů) a chce se evidovat na Úřadu práce ČR (evidence uchazečů o zaměstnání), je třeba vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Žádost o zprostředkování zaměstnání naleznete ZDE. Žádost o podporu v nezaměstnanosti je k dispozici ZDE.

Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti nebo s některou z jejích částí, lze se obrátit na Call Centrum Úřadu práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803.

Kdy se mám na Úřad práce ČR evidovat?
Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena dnem podání (doručení) žádosti o zprostředkování zaměstnání (s touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti) na Úřad práce ČR. Pokud bude žádost podána nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, je fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení pracovního poměru.

Kde a jak mohu žádosti odeslat?
Obě vyplněné žádosti se zasílají pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu fyzické osoby prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky s elektronickým podpisem. Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivních formulářích žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to v dolní části formulářů. Pokud OSVČ nemá elektronický podpis, mohou být obě vyplněné žádosti zaslány emailem bez elektronického podpisu. V tomto případě je však třeba žádosti do 5 kalendářních dnů doplnit (písemně poštou nebo do schránky Úřadu práce ČR). Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.

Kontakty na pracoviště Úřadu práce ČR jsou k dispozici ZDE

Žádosti zasílejte vždy na pracoviště Úřadu práce ČR, nikoli na podatelnu MPSV.

A co bude dál?
Pokud bude třeba cokoli v žádostech upravit nebo doplnit, zaměstnanci Úřad práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či emailem.

Poslední aktualizace: 3. 4. 2020