Zákony

Zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 235/1992 Sb.,
o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 42/1994 Sb.,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 357/2005 Sb.,
o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 340/2006 Sb.,
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2009 Sb.,
o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů

Zákon č. 73/2011 Sb.,
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 381/2015 Sb.,
o jednorázovém příspěvku důchodci.

Poslední aktualizace: 8. 8. 2022