Zákon č. 101/2004 Sb. ze dne 10. února 2004,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb. , o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.I

Zákon č. 245/2000 Sb. , o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, se mění takto:

  1. V § 1 se slova "8. květen - Den osvobození" nahrazují slovy "8. květen - Den vítězství".
  2. V § 4 odstavec 1 zní:

    "(1) Významnými dny České republiky jsou 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mezinárodní den žen, 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad - Den válečných veteránů (dále jen "významný den").".

Čl.II

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.