Základní škola Brno Bakalka - posilování mezigeneračního dialogu