Základní informace o vykazování dat o sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách se řídí ustanovením § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vykazovány jsou údaje:

  • o kapacitě,
  • o materiálním, technickém a personálním zabezpečení,
  • o poskytování základních a fakultativních činností,
  • o financování jednotlivých sociálních služeb,
  • zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách (některé údaje budou sledovány až v období roku 2012),
  • o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezující pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření.

Vykazování dat o sociálních službách probíhá od 1. 1. 2012 pouze prostřednictvím stanoveného elektronického systému.

Vykazování dat se řídí podle Metodického pokynu č. 6/2010 Ministerstva práce a sociálních věcí pro vykazování dat o poskytovaných sociálních službách.

Dotazy týkající se této problematiky je možné zasílat na adresu: vykaz-sluzby.poskytovatele@mpsv.cz.