Zajištění udržitelného financování zařízení péče o děti

Projekty zaměřené na vznik nových dětský skupin. Investice jsou na novou výstavbu, nákup nebo rekonstrukci budov.

Cílem je umožnit rodičům dětí mladších 3 let snadněji skloubit rodinný a pracovní život.

Alokace: 7 miliard Kč

Harmonogram: výběr projektů a uzavření smluv nejpozději do 4. čtvrtletí 2023, dokončení investice do 4.čtvrtletí 2025

 

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Poslední aktualizace: 31. 5. 2023