Zajištění udržitelného financování zařízení péče o děti

Reforma č.2: Zajištění udržitelného financování zařízení péče o děti

Cílem reformy je podpořit dostupnost cenově dostupné péče o děti předškolního věku zejména do 3 let věkua umožnit tak návrat rodičů do zaměstnání nebo jiné pracovní činnosti. Reforma spočívá v novele zákona o předškolní péči o dítě, která zajistí stabilní financování pro děti mladší 3 let. Změna právního předpisu má také zajistit přístup k cenově dostupné péči o děti mladší tří let ve všech regionech Česka.

Harmonogram: reforma bude dokončena do 4.Q/ 2023

Investice č. 2: Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

Cílem opatření je zvýšit dostupnost služeb péče o děti mladší 3 let. Pomůže řešit nízkou účast žen s malými dětmi na trhu práce a snížit genderové nerovnosti na trhu práce. Cílem investice je rovněž zvýšit přístup k péči o děti pro rodiny s nižšími příjmy. Očekává se, že investice zvýší počet zařízení péče o děti o 40 %.

Alokace: 7 mld. Kč 

Harmonogram: výběr projektů a uzavření smluv nejpozději do 4.Q/2023, dokončení investice do 4.Q/2025