Žádosti o dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, dávek OZP, sociálních služeb a služeb zaměstnanosti

Formuláře naleznete na Integrovaném portálu MPSV.

Tiskopisy formulářů si občané mohou vyplnit na internetu nebo stáhnout a vytisknout, případně vyzvednout podle místa trvalého pobytu:

služby zaměstnanosti

státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, dávky OZP, sociální služby

Registr sociálních služeb