Workshop na téma: „Výkon činností sociální práce v rámci multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce sociálního pracovníka obecního úřadu““ (Hradec Králové, 7. 2. 2019)

Workshop na téma Výkon činností sociální práce v rámci multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce sociálního pracovníka obecního úřadu se uskutečnil dne 7. února 2019 v Hradci Králové. Workshopu se zúčastnili pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních, krajských úřadů a Úřadu práce ČR. Tímto bychom chtěli všem účastníkům a prezentujícím poděkovat za jejich aktivní přístup v rámci celého workshopu. Výstupy z workshopu budou zpracovány a vydány v sedmém čísle publikace Zpravodaj sociální práce. Prezentace představené v rámci workshopu naleznete v nabídce vlevo.

 

Poslední aktualizace: 25. 9. 2019