Workshop na téma: „Sociální šetření“ (Olomouc, 2. 10. 2017)

Workshop na téma Sociální šetření se uskutečnil dne 2. 10. 2017 v Olomouci. Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních úřadů, Úřadu práce ČR a krajských úřadů. Tímto bychom chtěli všem účastníkům a prezentujícím poděkovat za jejich aktivní přístup v rámci celého workshopu. Výstupy z workshopu jsou zpracovány a vydány ve třetím čísle Zpravodaje sociální práce, které bylo vydáno v červenci 2018.

Prezentace představené v rámci workshopu naleznete v nabídce uvedené níže.

Poslední aktualizace: 29. 3. 2021