Workshop na téma: „Sociální šetření“ (Olomouc, 2. 10. 2017)

Workshop na téma Sociální šetření se uskutečnil dne 2. 10. 2017 v Olomouci. Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních úřadů, Úřadu práce ČR a krajských úřadů. Tímto bychom chtěli všem účastníkům a prezentujícím poděkovat za jejich aktivní přístup v rámci celého workshopu. Výstupy z workshopu budou zpracovány a vydány ve třetím čísle Zpravodaje sociální práce, jehož vydání je plánováno na leden 2018. Další připravovaný workshop, tentokrát na téma Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrovnictví, se uskuteční 1. 2. 2018 v Hradci Králové v Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500. Pozvánka a přihlašovací formulář budou zveřejněny na webu MPSV v době před vánočními svátky.

Prezentace představené v rámci workshopu naleznete v nabídce vlevo.