Workshop Multidisciplinární a interdisciplinární spolupráce na téma: „Příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR“ (Praha, 15. 6. 2017)

Workshop zaměřený na příklady dobré praxe spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů a Úřadu práce ČR se uskutečnil dne 15. 6. 2017 v Praze. Workshopu se zúčastnili sociální pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních úřadů, Úřadu práce ČR a krajských úřadů. Jim patří poděkování za účast a aktivní přístup. Výstupy z workshopu jsou zpracovány a vydány ve druhém čísle Zpravodaje sociální práce, jehož vydání proběhlo v únoru 2018. 

Prezentace představené v rámci workshopu naleznete níže.

Poslední aktualizace: 29. 3. 2021