Vzdělávací program pro plánování sociálních služeb

Vzdělávací program pro plánování sociálních služeb vznikl v rámci veřejné zakázky MPSV „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“.

Práce na vytvoření vzdělávacího programu probíhaly postupně. Nejprve vznikla první verze, a to na základě analýzy vzdělávacích programů několika organizací, jež se zabývají plánováním soc. služeb (Agora Central Europe – Praha, Centrum komunitní práce – Ústí nad Labem, Centrum pro komunitní práci – jižní Čechy, Komunitní plánování o.p.s. – Žďár, Občanské poradenské středisko o.p.s. – Hradec Králové).

Dále proběhlo připomínkování vzdělávacího programu ze strany zainteresované veřejnosti a v průběhu léta a podzimu 2006 byl krajskými vzdělavateli-metodiky plánování sociálních služeb vzdělávací program pilotně ověřován ve všech čtrnácti krajích, kdy krajští vzdělavatelé-metodici plánování soc. služeb působili v roli lektorů v obcích napříč celou ČR (přehled krajských vzdělavatelů-metodiků lze nalézt rovněž na stránkách MPSV).

Mezi základní cíle vzdělávacího programu patří: nastartovat trvalé procesy plánování, položit základy dělby a organizace práce pro plánovací procesy, umožnit spolupráci mezi poskytovateli, uživateli a zadavateli, používat moderní IT, řídit dojednávat postupové kroky plánovacího procesu a orientovat se v něm, umět používat Metodiky pro plánování sociálních služeb.

Cílovou skupinou, pro kterou je program určen, jsou účastníci procesů plánování sociálních služeb, kteří se zabývají přípravou a zpracováním střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb (zastupitelé, úředníci, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a ostatní zájemci).

Poslední aktualizace: 23. 9. 2020