Výzvy

POZOR ZMĚNA!

Na základě nefunkční validace subjektu v systému zadávání projektů příjemcem (ISKP) a nemožnosti podat projekty bez ruční konverze dodavatelem je termín ukončení 2. kola u výzev:

prodloužen do pátku 7. října 2022 do 16:00 hod.

V případě nemožnosti validace nás prosím kontaktujte na email technické podpory: npo.detskeskupiny@mpsv.cz nebo npo@mpsv.cz.

 

V této sekci naleznete vyhlašované Výzvy k předkládání žádostí. První výzvy budou uveřejněny na přelomu dubna/května 2022.

Poslední aktualizace: 29. 9. 2022