Výzvy

 • Informace pro potenciální žadatele o realizaci projektových záměrů v rámci výzev 31_24_113 a 31_24_114

  Ve složkách výše uvedených výzev je nově k dispozici soubor s častými dotazy.

 • V souvislosti s přípravou a vyhlašováním nových výzev a provedením úprav stávajících výzev vyhlášených v Komponentě 3.3 Národního plánu obnovy byla dne 6. 6. 2024 provedena revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a některých jejich příloh. Touto revizí  dochází mj. k úpravě a upřesnění podmínek, za jakých je možné účelově zhodnocovat majetek a dále k úpravě pravidel v oblasti povinné publicity.

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 6. 6. 2024 revizi výzvy č. 31_22_045 s názvem Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - veřejný sektor. Nejvýznamější změnu představuje rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o veřejnoprávní instituce a dále např. úprava definice dvojího financování v souladu s metodikami vydanými MPO DU a EK. 

 • Podpora de minimis dle nových nařízení v Komponentě 3. 3 Národního plánu obnovy a aktualizované vzory dokumentů

  Od 1. 6. 2024 poskytuje Vlastník komponenty 3.3 Národního plánu obnovy veřejnou podporu / podporu de minimis dle nových nařízení. K datu 1. 6. 2024 došlo ke spuštění upraveného registru de minimis a ze strany VK 3.3 NPO je tak možné poskytovat podporu dle nařízení de minimis č. 2023/2831 (obecná de minimis) a č. 2023/2832 (SOHZ de minimis). Z tohoto důvodu byly na webových stránkách MPSV NPO zveřejněny nové vzory formulářů čestných prohlášení žadatele o podporu de minimis.

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 29. 5. 2024 revizi výzvy č. 31_22_046 s názvem Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - občanský sektor. Nejdůležitější změnou je posun data ukončení podání žádostí na 31. 10. 2024. Dále došlo např. k odstranění dílčích alokací na jednotlivé kraje, přesunutí výdaje „úprava venkovních ploch“ z vedlejších mezi hlavní způsobilé výdaje i pro provozovatele dětských skupin do kapacity 12 dětí a k revizi a bližší specifikaci dokládání cen vybavení. Protože došlo mimo jiné i ke změnám některých vzorů, doporučujeme žadatelům věnovat revizi zvýšenou pozornost. 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 28. 5. 2024 revizi výzvy č. 31_22_044 s názvem Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Mezi hlavní změny patří umožnění používání osobního kvalifikovaného elektronického podpisu pro podpis plné moci. Dále dochází k bližší specifikaci podmínek ukončení realizace projektu a v neposlední řadě je upřesněna definice dvojího financování, zejména vymezení této výzvy vůči dalším evropským dotačním programům.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 27. 5. 2024 revizi výzvy č. 31_22_043 s názvem Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Mezi hlavní změny patří umožnění používání osobního kvalifikovaného elektronického podpisu pro podpis plné moci. Dále dochází k bližší specifikaci podmínek ukončení realizace projektu a v neposlední řadě je upřesněna definice dvojího financování, zejména vymezení této výzvy vůči dalším evropským dotačním programům.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dne 17. 4. 2024 v rámci Národního plánu obnovy avízo výzvy  Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče II (189.27 kB) a avízo výzvy  Zvyšování kapacit nepobytových sociálních služeb péče, služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence (187.87 kB).

Poslední aktualizace: 7. 6. 2024