Výzvy programu 013 310

Dne 29. 7. 2019 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Příjem žádostí zahájen dne 12. 8. 2019 od 8 00 hodin.

Dne 27. 8. 2019 byla vyhlášena 4. výzva k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Příjem žádostí zahájen dne 11. 9. 2019 od 8 00 hodin.

Dne 18. 10. 2019 byla vyhlášena 3. výzva k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Příjem žádostí zahájen dne 1. 11. 2019 od 8 00 hodin.

Poslední aktualizace: 17. 10. 2019