Výzvy programu 013 310

Dne 03. 08. 2020 byla vyhlášena 5. výzva k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Příjem žádostí zahájen dne 18. 08. 2020 od 8 00 hodin.

Příjem žádostí do 5. výzvy byl prodloužen do 15. 11. 2020

VÝZVA Č. 5 PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ (891.19kB)

Poslední aktualizace: 15. 10. 2020