Výzvy programu 013 310

Dne 17. 02. 2021 byla vyhlášena 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Datum a čas zahájení příjmu žádostí 04. 03. 2021 od 0:00 hodin. Datum a čas ukončení příjmu žádostí 04. 04. 2021 ve 24:00 hodin.

Dne 26. 02. 2021 byla vyhlášena 8. výzva k předkládání žádostí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Datum a čas zahájení příjmu žádostí 01. 03. 2021 od 0:00 hodin. Datum a čas ukončení příjmu žádostí 18. 04. 2021 ve 23:59 hodin.

Poslední aktualizace: 25. 2. 2021