Výzvy k předkládání projektů

V současné době jsou v oblasti intervence 3.3 vyhlášeny následující výzvy:

  • Výzva č. 4 – aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti a aktivita b) vybudování dalších školících středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací
  • Výzva č. 9 – aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek