VÝZVA Č.12 k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024