Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022

CÍL 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující péči osobám v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacionář

 

 

Poslední aktualizace: 11. 11. 2019