Vyúčtování dotací za rok 2003

Instrukce k vyúčtování dotací poskytnutých z RVKPP

Projekty, kterým byla poskytnuta prostřednictím MPSV i dotace z RVKPP, zpracují navíc vyúčtování pouze této části dotace a předají je v termínu do 15.února 2004 na adresu RVKPP (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1-Malá Strana) podle následujícího požadavku:

  • přiložit doklady o bezdlužnosti za rok 2003 (získané od příslušného finančního úřadu, správy soc.zabezpečení a VZP)
  • zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci programu za rok 2003 (formulář bude vyvěšen na internetových stránkách RVKPP do 31.12.2003)
  • vyplnit tabulku vyúčtování dotace za rok 2003 (formulář bude vyvěšen na internetových stránkách RVKPP do 31.12.2003)