Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů sociálních služeb a vzdělávacích subjektů

Dotazníkové šetření projektu se primárně zaměřuje na dosavadní zkušenosti a znalosti pracovníků z oblasti dalšího vzdělávání, na pracovní nároky povolání pracovníka v sociálních službách, na průběh vzdělávacího procesu nebo na přání týkající se podoby vzdělávání v budoucnu. Dotazník obsahoval dotazy také na subjektivní vnímání vzdělávacích potřeb, společenské postavení pracovníků v sociálních službách.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021

Závěrečná zpráva z fokusních skupin s pracovníky v sociálních službách, poskytovateli sociálních služeb a vzdělávacími subjekty

Cílem kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci projektu bylo porozumět aspektům spojeným se vznikem a uspokojováním vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách, dále popsat vzájemné souvislosti a získat podklady k interpretaci kvantitativních dat získaných z dotazníkového šetření. Za tímto účelem bylo v období od února do června 2018 realizováno dvanáct fokusních skupin (České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Olomouc, Brno), kterých se zúčastnilo celkem 116 účastníků z řad pracovníků v sociálních službách, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů poskytujících kvalifikační kurzy a kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021

Zahraniční spolupráce

Všechny studie stručně popisují systém sociálních služeb v jednotlivých státech, respektive konkrétních spolkových zemích (v případě Rakouska a Německa). Studie nabízí přehled pracovních pozic v sociálních službách, přibližují jejich pracovní náplň, kvalifikační požadavky a zmiňují i postavení těchto pracovníků na trhu práce. Jádrem studií je pak podrobný popis dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, včetně konkrétních příkladů řešení dalšího vzdělávání ve vybraných organizacích sociálních služeb.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021