Výstupy projektu - připomínkové řízení

V rámci projektu Kompetence 4.0 budou za každý pilotní sektor zpracovány sektorovými pracovními skupinami následující výstupy, které budou postupně poskytnuty k veřejnému připomínkování:

  • analýza nových trendů, které (po)vedou ke změnám charakteru a organizace práce, a tím ke změnám požadavků na kvalifikaci pracovní síly;
  • karta identifikovaných nových kompetencí;
  • kompetenční pyramida, zachycující systematicky uspořádané, aktuálně požadované kompetence;
  • detailně popsané kompetenční profily vybraných širokých povolání.

Prvním výstupem za každý z 10 pilotních sektorů je takzvaná Karta nových kompetencí, která se skládá z analýzy nových trendů a karty identifikovaných nových kompetencí.
Připomínkové řízení k tomuto výstupu probíhá v období od 1. 4. - 31. 5. 2022.
Druhým výstupem budou kompetenční pyramidy pilotních sektorů a kompetenční profily vybraných širokých povolání. Připomínkové řízení proběhne v období říjen – listopad 2022.
Informační leták k připomínkovému řízení (108.61kB)

Připomínkové řízení Karet nových kompetencí pilotních sektorů
Průběžné výstupy je možné připomínkovat prostřednictvím online formuláře v období od 1. 4. - 31. 5. 2022.
Obdržené připomínky budou vyhodnoceny a relevantní podněty budou zapracovány do výstupů ve spolupráci s experty z daného sektoru.

Přehled Karet nových kompetencí pilotních sektorů

Elektromobilita (669.16kB)
Logistika (776.46kB)
Chemie (571.69kB)
Stavebnictví (690.48kB)
Moderní průmyslová/strojírenská výroba (645.62kB)
ICT (Kybernetickábezpečnost) (785.66kB)
Kreativní průmysl (herní průmysl) (991.25kB)
Maloobchod se zaměřením na e-commerce a internetový marketing (533.52kB)
Energetika (711.17kB)
Potravinářství (599.22kB)
 

Měkké kompetence - komplexní model měkkých kompetencí navržený v projektu Kompetence 4.0 (479.85kB) - Kompletní popis měkkých kompetencí, včetně charakteristik (deskriptory, behaviorální škály) úrovní (0-5).

Poslední aktualizace: 4. 5. 2022