Výstupy projektu

Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce

Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce (3.69MB)se zaměřuje na dopady Průmyslu 4.0 na strukturu zaměstnanosti v jednotlivých sektorech , připravenost sektorů na digitální transformaci (Taxonomie digitální intenzity odvětví, OECD) a v neposlední řadě charakterizuje globální megatrendy spojené s Průmyslem 4.0 , které se týkají změn procesů, technologií, forem a organizace práce.

Dopady digitální transformace se liší napříč i v rámci odvětví s ohledem na příležitosti, míru zavádění a využívání digitálních technologií, na potenciál pro inovace a změny. Nejvyšší digitální intenzity dosahují sektory IT služby, počítače a elektronika, chemie, guma, plast a minerály, strojírenství, maloobchod a velkoobchod, kreativní průmysl/umění a zábava, potravinářský průmysl.

 

S rostoucí digitalizací, robotizací, implementací automatizovaných procesů do pracovních činností a s dalšími novými aspekty Průmyslu 4.0 lze očekávat rostoucí poptávku po nových typech dovedností.

Pro identifikaci nových kompetencí jsou v zahraniční budovány a využívány nástroje, které podporují slaďování kompetencí na evropské úrovni, na kterých participuje i Česká republika.

 

Nezbytným základem pro identifikaci kompetencí je vytváření partnerství, rozvoj spolupráce všech zainteresovaných subjektů, budování odborných kapacit. Souhrnná analýza zahraničních informačních zdrojů a konkrétní příklady dobré praxe z Rakouska, Německa a Dánska dokládají klíčový význam aktivního zapojení zaměstnavatelů ve všech fázích identifikace kompetencí, poskytování zpětné vazby pro vzdělávání, spoluvytváření obsahu vzdělávání a přípravě strategických dokumentů, které předcházejí tvorbě veřejných politik.

 

Oborný článek

Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0 (197.35kB)

Český trh práce prochází dramatickými změnami. Včasné pojmenování potřebných nových dovedností v jednotlivých odvětvích a profesích může zásadně urychlit změny ve vzdělávání dětí a dospělých. Díky aktivitě MPSV usilují experti z firem, výzkumu i vzdělávání o definování nových dovedností a kompetencí a jejich implementaci do systému vzdělávání a praxe ve vybraných deseti sektorech hospodářství.

 

Metodika partnerství firem a škol

Metodika partnerství firem a škol (789.46kB) je výňatkem návrhu Metodiky mapování budoucích kompetencí trhu práce se zapojením sektorových a průřezových pracovních skupin vč. doporučení základních pravidel pro zakládání spolupráce firem a škol ve vazbě na nově definované kompetence. Obsahuje jednu ze čtyř částí Metodiky, a to část 4. Doporučená pravidla partnerství firem a škol pro implementaci nových dovedností do reálného prostředí vzdělávání. 

 

Metodika mapování budoucích kompetencí trhu práce

Metodika mapování budoucích kompetencí trhu práce (2.53MB) se zapojením sektorových a průřezových pracovních skupin včetně stanovení základních pravidel pro zakládání spolupráce firem a škol ve vazbě na nově definované kompetence.

Metodika stanovuje pravidla a postupy, kterými budou mapovány a tříděny kompetence vyžadované budoucím trhem práce ve vazbě na 4. průmyslovou revoluci a systemizovány do tzv. sektorových kompetenčních pyramid jako východiska pro jejich implementaci do vzdělávání, včetně nastavení k tomu potřebné spolupráce mezi vzdělávací a zaměstnavatelskou sférou.
Metodika je určená členům sektorových pracovních skupin (dále PS), zapojeným zástupcům výzkumné sféry, koordinátorům PS, tajemníkům PS, členům metodicko-analytického týmu, členům Koordinační rady a dále odborné veřejnosti. 
 

Poslední aktualizace: 16. 8. 2021