Výsledky mimořádného dotačního řízení na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 (Program podpory E)

V přiloženém souboru naleznete souhrnné výsledky mimořádného dotačního řízení (Program podpory E) MPSV pro rok 2020 na kompenzaci vícenákladů atd.