Výsledky II. kola dofinancování v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností pro rok 2018

V přiložené tabulce naleznete souhrnné výsledky druhého kola dofinancování sociálních služeb pro rok 2018 za programy podpory B.