Výsledky dotačního řízení v programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ výzva č. 5