Výsledky dotačního řízení v programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ pro rok 2017

Vážení žadatelé o investiční dotaci v programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb pro rok 2017,

v příloze (Excel), která je ke stažení v menu nalevo této stránky si můžete prohlédnou výsledky tohoto dotačního řízení. Excel obsahuje dva listy. Na listu prvním „Schválené akce v DK“ jsou uvedeny všechny investiční akce, které byly navržené Dotační komisí k podpoře a následně byly částky podpory schválené ministryní práce a sociálních věcí. Na listu druhém, nazvaném „Komplet“ je seznam všech přijatých žádostí, přičemž seznam je řazen dle cílů programu. Na tomto listě jsou černým písmem uvedeny ty akce, které prošly jednotlivými stupni hodnocení až k projednání Dotační komisí, červeným písmem jsou potom uvedeny žádosti, které neprošly jedním z prvních tří stupňů hodnocení a nebyly tudíž ani projednány v rámci dotační komise.